Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Priorytetowy zasięg geograficzny działań polskiej współpracy rozwojowej w 2016 r. obejmuje cztery kraje Partnerstwa Wschodniego, cztery państwa afrykańskie oraz dwa kraje Azji i Bliskiego Wschodu, zgodnie z kierunkami określonymi w wieloletnim programie współpracy rozwojowej na na lata 2016 – 2020. Zaplanowane na 2016 r. działania, wychodzą naprzeciw potrzebom rozwojowym krajów priorytetowych Polskiej Współpracy Rozwojowej i uwzględniają szczególną sytuację tych państw. Obok priorytetów geograficznych, Plan współpracy rozwojowej w 2016 r. precyzuje również priorytety tematyczne, wynikające z wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020. W 2016 r. działania polskiej współpracy dwustronnej prowadzone będą przede wszystkim na rzecz dobrego rządzenia, demokracji i praw człowieka, rozwoju kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości i sektora prywatnego, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska.

Projekt „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” obejmuje Priorytet Kapitał Ludzki, a działania projektowe skierowane są do uczniów i nauczycieli Specjalnej Szkoły z Internatem Nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie. W dniach 30-31 maja 2016 r. przedstawiciele Powiatu Sokólskiego przeprowadzą wizytę studyjną w szkole w Mołodecznie w celu uzgodnienia z Dyrekcją Placówki planu działań projektowych. W ramach zaplanowanych na rok 2016 działań w czerwcu br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce gościć będziemy grupę dzieci ze szkoły na Białorusi, którzy wspólnie z wychowankami Ośrodka miło spędzą czas na wycieczkach integracyjnych, grach i zabawach oraz zajęciach terapeutyczno- dydaktycznych. Następnie w miesiącach wrzesień – listopad przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli ze szkoły na Białorusi z zakresu przeprowadzania terapii biofeedback, integracji sensorycznej i doświadczania świata. Na rok 2017 zaplanowano wyremontowanie i wyposażenie 3 pomieszczeń w Specjalnej Szkole z Internatem Nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie, przeznaczonych do terapii biofeedback, integracji sensorycznej i doświadczania świata.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

image_printDrukuj