100 000 złotych na nowy sprzęt do Szpitala w Sokółce!

12 lipca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce Powiat Sokólski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach Starosty Sokólskiego Piora Rećko oraz Członka Zarządu Alicji Rysiejko, zawarł umowę przekazania dotacji z Gminy Sokółka, reprezentowanym przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską. Dotacja dotyczy kwoty 100 000 złotych na zakup wideogastroskopu i wideokolonoskopu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce pod dyrekcją Jerzego Kułakowskiego.

 

Referat Promocji
Izabela Ruducha