punkt informacji turystycznej

Badania ankietowe turystów w 2016 roku – zachęcamy do wziecia działu

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach swojej działalności statutowej koordynuje system informacji turystycznej w województwie podlaskim, a od 2004 roku prowadzi Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku oraz monitoruje ruch turystyczny na podstawie corocznie otrzymywanych danych z jednostek informacji turystycznej.

Zgromadzone dotychczas dane z poszczególnych obszarów mają charakter wycinkowy i w sposób fragmentaryczny ilustrują specyfikę ruchu przyjazdowego do regionu. Badania ruchu turystycznego należą do zadań niezwykle trudnych i powinny opierać się na spójnej metodologii oraz danych pochodzących z wielu, wzajemnie uzupełniających się źródeł.

W celu dokładnego oszacowania wielkości ruchu turystycznego w województwie podlaskim, określenia struktury uczestników ruchu turystycznego, charakterystyki przyjazdów do regionu oraz źródeł pozyskiwania informacji na temat województwa, chcielibyśmy kontynuować badania przeprowadzone w 2013 roku w postaci wywiadów bezpośrednich z turystami (ankieta).

Analiza otrzymanych danych posłuży również wyznaczeniu kierunków i narzędzi promocji województwa oraz poszczególnych miast w kolejnych latach. Aby sprostać oczekiwaniom turysty w ankiecie znalazły się dodatkowe pytania dotyczące pozyskiwania informacji turystycznych o województwie w Internecie oraz pytania dotyczące rezerwacji noclegów przez dostępne portale czy aplikacje.

Osiągnięcie zamierzonych efektów możliwe będzie jedynie przy zgodnej i systematycznej współpracy wszystkich jednostek. W związku z powyższym liczymy na włączenie się Państwa w przeprowadzeniu badań ankietowych.

Termin realizacji badań to 1 lipca – 30 września 2016 r. Zakładana próba badawcza z punktu IT, w którym ruch wynosi powyżej 10 tys. turystów rocznie powinna wynieść 1.000, poniżej 10tys. – wielkość próby to 500 ankiet, w przypadku punktów IT odnotowujących ruch o niższym poziomie badaniu powinni zostać objęci wszyscy odwiedzający turyści.

Druk ankiet w języku polskim dostępny jest w formie elektronicznej na stronie www.podlaskieit.pl (zakładka do pobrania). W najbliższym czasie pojawi się również wersja angielska i francuska.

W miejscu wykropkowanym prosimy o wpisanie danej miejscowości lub miejsca, w której zlokalizowany jest punkt informacji turystycznej.

Pod koniec roku we współpracy z Politechniką Białostocką planujemy przeprowadzenie analizy zebranych danych.

 

Paulina Januszko
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej

image_printDrukuj
Tagged .