Kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

IMG 2730 800x53321 lipca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Członek Zarządu Alicja Rysiejko, Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot, Członek Zarządu Kazimierz Łabieniec, Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak oraz Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel.

Zarząd Powiatu Sokólskiego zatwierdził nabór uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski na rok szkolny 2016/2017.

Zarząd podjął uchwały w sprawie:
– wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej na terenie gminy Nowy Dwór;
– określenia zasad użyczenia tabletów do użytku służbowego radnym Rady Powiatu Sokólskiego;
– wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej drogi, drogi położonej na działkach o numerach: 458 o pow. 3,47 ha, 533 o powierzchni 0,93 ha, 68 o powierzchni 3,93 ha, 735 o powierzchni 1,08 ha, 6 o powierzchni o7,40 ha położonych na terenie Gminy Nowy Dwór;
– powierzenia stanowiska dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce oraz dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra. Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce.

Zarząd Powiatu Sokólskiego zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZOZ w Sokółce o zawarciu umowy na dzierżawę dwóch miejsc parkingowych z przeznaczeniem na postój taxi oraz o przeprowadzonych kontrolach w Zakładzie.

Ponadto Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski:
– Pracowni Architektury Żywej z Dąbrowy Białostockiej o dofinansowanie projektu „Zabytki gminy Nowy Dwór-razem na rzecz kulturowego i naturalnego dziedzictwa”;
– Sokólskiego Klubu Kolarskiego Sokół o ufundowanie nagród uczestnikom „Czwartków Kolarskich dla Dzieci i Młodzieży” oraz o dofinansowanie organizacji i ufundowanie nagród uczestnikom Mistrzostw województwa podlaskiego w kolarstwie szosowym jazdy indywidualnej na czas.

Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016 oraz przygotował informację z wykonania budżetu za dwa kwartały 2016 r.

Członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego podjęli uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli z:
– Zespołu Szkół w Sokółce;
– Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra. H. Dobrzańskiego -Hubala w Sokółce;
– Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej.

Zarząd podjął także uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Marty Tolko – Kuziuta – Dyrektora SOSW w Sokółce do zawarcia umowy darowizny na rzecz wychowanków ośrodka w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2015” na realizację projektu „Rehabilitacja wychowanków na turnusie rehabilitacyjnym”.

Zarząd Powiatu Sokólskiego wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu Sokólskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu.

Referat Promocji
Izabela Ruducha
{galeria}2016/07/21Zarzad{/galeria}

image_printDrukuj
Tagged .