Zawarcie umowy dotyczącej zakupu sprzętu medycznego

IMG 2679 800x533Dnia 21 lipca 2016r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Piotra Rećko – Starostę Sokólskiego, Krzysztofa Szczebiota – Członka Zarządu Powiatu Sokólskiego a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokółce reprezentowanym przez Jerzego Kułakowskiego – Dyrektora SP ZOZ w Sokółce.

Umowa dotyczyła przekazania przez Powiat Sokólski dotacji o wysokości 100 000, 00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego – wideogastroskopu oraz wideokolonoskopu.

Paulina Kondrat
Wydział Rozwoju i Promocji

{galeria}2016/07/21UmowaSzpital{/galeria}

 

Wydrukuj
Tagged .