Uznawanie kwalifikacji zawodowych w ramach Projektu ProRecognition

pupPolsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa przy wsparciu Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech na terenie Polski w okresie od października 2015r. do końca 2018r. realizuje Projekt ProRecognition.

Ma on na celuświadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce.

Projekt realizowany jest z funduszy Federalnego Ministerstwa ds. Kształcenia i Nauki w Niemczech, w ośmiu krajach: Polsce, Włoszech, Chinach, Indiach, Iranie, Maroko, Egipcie oraz Wietnamie. W ramach projektu realizowana jest – obok doradztwa w zakresie postępowania w celu uznania kwalifikacji zawodowych w Polsce i w Niemczech – także pomoc w znalezieniu instytucji właściwej do rozpatrzenia konkretnej sprawy.

Doradztwo prowadzone w ramach projektu jest nieodpłatne i obejmuje:

  • opis procedury,
  • informowanie o wymaganych dokumentach,
  • pomoc w określeniu właściwego zawodu,
  • informowanie nt. możliwych efektów procedury i ewentualnego dalszego postepowania.

Opłacie podlega tylko sama procedura uznawania kwalifikacji, obejmująca m.in. tłumaczenia dyplomów i innych właściwych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Koszt ww. procedury wynosi do 600 euro i uiszczany jest w Niemczech. Kwalifikacje mogą być uznane częściowo lub w całości. Kwalifikacje uznane na terenie jednego Landu w Niemczech są uznawane na terenie pozostałych, bez konieczności ponownego przechodzenia procedury.

Z projektu mogą korzystać głównie Polacy, już zamieszkujący i pracujący na terenie Niemiec, zainteresowani uznaniem swoich kwalifikacji zawodowych zdobytych w Polsce, w celu pracy na odpowiednim stanowisku lub w wyuczonym zawodzie.

Więcej informacji nt. projektu dostępnych jest na stronie projektu: www.prorecognition.eu oraz www.uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl.

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontakt bezpośrednio z organizatorem projektu.

ProRecognition

J. Kruchelska
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged .