Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Sokólskiego

nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Sokólskiego28 lipca odbyła się nadzwyczajna XXII Sesja Rady Powiatu Sokólskiego. Rozpoczęło ją sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. Zarząd w tym czasie m.in. podpisał umowę z SP ZOZ w Sokółce w sprawie zakupu sprzętu medycznego. Następnie obradowano nad projektem uchwały: Akt Założycielski Przedszkola Specjalnego w Sokółce. Radni jednogłośnie przyjęli tę uchwałę. Rada zajęła się również zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016-2022. Jedna z tych zmian dotyczyła spraw oświaty, zaś pozostałe trzy dotyczyły inwestycji drogowych m.in. w Gminie Sokółka i Gminie Suchowola. Głos zabrał Starosta Sokólski Piotr Rećko, który przedstawił prezentację na temat inwestycji drogowych w Powiecie Sokólskim. Pan Starosta wyjaśnił powody, którymi kierowano się w wyborze określonych inwestycji na terenie powiatu. W następnej kolejności Radni przegłosowali zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na 2016 r. Kolejnym punktem w obradach był projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Sokólskiego na lata 2016 – 2019. Radni przyjęli powyższy projekt uchwały. Następnie Starosta Sokólski wygłosił stanowisko w sprawie decyzji o zamknięciu Punktu Obsługi Klienta Dystrybucyjnego w Sokółce. Pan Starosta wyraził w imieniu Zarządu sprzeciw wobec tego typu planów. Rada jednogłośnie poparła to stanowisko.     

 

Tekst – Joanna Fiłonowicz
Zdjęcia – Paulina Kondrat

 

{galeria}2016/07/28Sesja{/galeria}

image_printDrukuj
Tagged .