Przebudowa drogi do Okop

IMG 3624 800x53329.07.2016 w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Starosta Sokólski Piotr Rećko wraz z Członkiem Zarządu Alicja Rysiejko podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337B do Okop na terenie Gminy Suchowola w Powiecie Sokólskim” z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Celem realizacji operacji jest zwiększenie bezpieczeństwa i polepszenie dojazdu do obiektów drogi powiatowej Nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1337B do Okop. Pomoc została przyznana ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 409 748 zł – jest to 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji (643954,76 zł)

 

 

{galeria}2016/07/29UmowaB{/galeria}

Wydrukuj
Tagged .