Planowana jest kolejna inwestycja drogowa w powiecie sokólskim

Starosta Sokólski Piotr Rećko informuje, że prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji drogowej:

o znaku OŚA-V.6740.5.7.2016 pn.:

„Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103514B 670 Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica Państwa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1340B relacji Domuraty – Zwierzyniec – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka”

image_printDrukuj
Tagged .