Zaproszenie do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się 2016”

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką i Gazetą Wyborczą organizuje kolejna edycję konkursu „Organizacja ucząca się 2016” w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników. Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady „organizacyjnego uczenia się” w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe, a przez to zachęcenie innych pracodawców do inwestycji w rozwój ich pracowników i firmy.

W ramach konkursu wyłonieni zostaną laureaci konkursu w trzech kategoriach pracodawców:

– „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie do 49 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w każdym powiecie ziemskim i grodzkim woj. podlaskiego,
– „Średnie i Duże Przedsiębiorstwa” (zatrudnienie od 50 pracowników) – zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim,
– „Sektor publiczny” – zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

Naboru formularzy zgłoszeniowych od pracodawców odbywa się w terminie 01.09.2016r. – 31.10.2016r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w styczniu 2017r. Zwycięzcy konkursu otrzymają: statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem „Organizacji uczącej się 2016” przez okres jednego roku od dnia wręczenia nagród.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są na stronie http://wupbialystok.praca.gov.pl w zakładce Konkurs „Organizacja ucząca się 2016”.

Jolanta Kuderewska
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

image_printDrukuj
Tagged , , , , .