Film z inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce

Dyrektor Szkoły Anna Dorota Cilulko o rozpoczęciu roku szkolnego w ZSR w Sokółce.