Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół CKR w Janowie

Dnia 01 września 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Dyrektor szkoły w przemówieniu nawiązał do postaci patrona szkoły prof. Józefa Marcinkiewicza, wielkiego patrioty, genialnego matematyka, syna ziemi janowskiej, wzoru do naśladowania dla uczniów naszej szkoły. Nawiązał także do wybuchu II wojny światowej oraz powstania Solidarności.

Naukę w klasach pierwszych w systemie dziennym i zaocznym rozpoczyna  130 uczniów i słuchaczy, kształcących się w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych takich jak
R. 03 – prowadzenie produkcji rolniczej, T. 06 – sporządzanie potraw i napojów oraz R.06 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Szkoła osiągnęła bardzo dobre wyniki w egzaminach zawodowych, zdawalność kwalifikacji M.01 (użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)  oraz T.06 (sporządzanie potraw i napojów) wyniosła 100%  natomiast z kwalifikacji M.02 (obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie) 88%.

W szkole cały czas trwa inwestycja – budowa budynku socjalno-dydaktycznego. W tym roku dzięki wsparciu finansowemu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonano elewacje zewnętrze oraz tynki wewnętrzne. Zostaną wykonane także instalacje wodno-kanalizacyjne oraz schody i podjazdy.  W przyszłym roku budynek zostanie oddany do użytku. Planujemy także otwarcie nowego kierunku technik weterynarii w systemie dziennym i zaocznym, który będzie poszerzeniem naszej oferty edukacyjnej.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .