Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

7 września 2016r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Członek Zarządu Alicja Rysiejko, Członek Zarządu Krzysztof Szczebiot, Członek Zarządu Kazimierz Łabieniec, Sekretarz Powiatu Katarzyna Nowak oraz Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel.

Zarząd Powiatu Sokólskiego podjął uchwały w sprawie:

– ustalenia „Regulaminu rekrutacji i udziału w praktykach/stażach w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018” w ramach realizacji projektu pn. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”, w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
– zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016;
– zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Sokólskim i jednostkach organizacyjnych powiatu.

Ponadto Zarząd omówił sprawę nawiązania współpracy z Przedstawicielami Samorządu Kalwarii w dziedzinach gospodarczej, edukacyjnej i oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego i transportu oraz samorządu.

Zarząd Powiatu Sokólskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Sołtysa wsi Bogusze o ufundowanie nagród uczestnikom imprezy „Piknik Rodzinny Bogusze 2016” oraz Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce o dofinansowanie organizacji Powiatowego Dnia Seniora.

Zarząd Powiatu Sokólskiego na wniosek Pana Andrzeja Czeczko z Sokółki postanowił ufundować tablicę pamiątkową na cmentarzu żołnierzy we wsi Romanówka.

Wydział Rozwoju i Promocji
Referat Promocji
Izabela Ruducha

image_printDrukuj
Tagged , , , .