„Siostra PCK” – możliwość uzyskania kwalifikacji i doświadczenia zawodowego…

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane nabyciem kwalifikacji i doświadczenia umożliwiającego wykonywanie zawodu siostra PCK, sprzedawca, pracownik centrum obsługi telefonicznej i gorseciarka do uczestnictwa w projektach realizowanych przez Firmę OPTIMA HRS.

Firma OPTIMA HRS w okresie marzec 2016 – maj 2017 realizuje projekty „Siostra PCK” i   „Aktywne na rynku pracy” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane do kobiet po 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, z terenu powiatu sokólskiego.

W ramach projektu „Siostra PCK” uczestniczki nabędą kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w 130 godz. szkoleniu zawodowym oraz zdobędą doświadczenie umożliwiające wykonywanie pracy na stanowisku siostra PCK w ramach płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych.

Projekt „Aktywne na rynku pracy” jest skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem doświadczenia w pracy na stanowiskach: sprzedawca, gorseciarka, pracownik centrum obsługi telefonicznej poprzez uczestnictwo w płatnych 3 miesięcznych stażach zawodowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w ww. projektach na spotkanie z organizatorem projektów, które odbędzie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce dnia 13.09.2016r. o godz. 10.00 w pokoju nr 11.

Więcej informacji nt. realizowanych projektów jest dostępnych bezpośrednio u organizatora w Biurze Projektu, tj. Białystok ul. Piękna 5 lok. 22. bądź  na stronie internetowej www.optimahrs.pl.

Warto skorzystać!

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

pup

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .