Rusza rekrutacja do projektu „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”

Rusza rekrutacja do projektu „Uczniowie i nauczyciele Powiatu sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”.  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 września 2016 r. do 31 czerwca 2018 r. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Powiatu […]

Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych w „Lirze”

Dnia 12.09.2016 w kawiarni „Lira” odbyła się konferencja Forum Rozwoju Inwestycji Samorządowych. Cykl konferencji upowszechnia dobre i innowacyjne praktyki realizowane przez samorządy na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego. Program spotkania podzielony był na trzy bloki tematyczne. Blok I „Innowacyjne rozwiązania dla samorządów” był poświęcony m.in. finansowaniu rozwoju gospodarki wodno-ściekowej i energetyce obywatelskiej. Blok II „Wsparcie […]

Inwestycja drogowa w powiecie sokólskim

Starosta Sokólski Piotr Rećko informuje, iż dnia 12 września 2016 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o znaku OŚA-V.6740.5.7.2016 pn.: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103514B 670 Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyzowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec – Dąbrowa […]