Inwestycja drogowa w powiecie sokólskim

Starosta Sokólski Piotr Rećko informuje, iż dnia 12 września 2016 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o znaku OŚA-V.6740.5.7.2016 pn.:

Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103514B 670 Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyzowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica Państwa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1340B relacji Domuraty – Zwierzyniec – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka

droga-kirejewszczyzna

Wydrukuj
Tagged , .