Konsumenckie Centrum E-porad!!!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce uprzejmie informuje, że Stowarzyszenie dla Powiatu udziela porad w sprawach konsumenckich drogą elektroniczną pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl Więcej informacji na stronie internetowej: http://stowarzyszeniedlapowiatu.pl/ Info: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Sokółce

„Uśmiecham się swojemu regionowi” Święto Kalwarii – film

10 września 2016 r. na Litwie odbyło się uroczyste Święto Regionu Kalwaria „Uśmiecham się swojemu regionowi”. Powiat Sokólski w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko reprezentowali Członek Zarządu Kazimierz Łabieniec, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Promocji Jakub Fic oraz Kierownik Referatu Geologii Diana Łabieniec. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem od pomnika Niepodległości do Królewskiego parku w Kalwarii. Następnie […]

Dożynki Gminne w Kuźnicy (Film)

11 września w Kuźnicy odbyły się kolejne dożynki w powiecie sokólskim. Zwyczaj ten, określany, jako Święto Plonów połączony jest z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Praktykowany od wielu pokoleń, przez Słowian i plemiona bałtyckie, w różnych stronach Polski przetrwał aż do dnia dzisiejszego. Tym razem mieszkańcy Kuźnicy i jej okolic świętowali pomyślny […]

Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej Dyrektora PCPR

Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej obchodzi dziś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Wojciech Obiała. Z tej okazji Starosta Sokólski Piotr Rećko oficjalnie wręczył Dyrektorowi nagrodę jubileuszową oraz podziękował za zaangażowanie, sumienność i rzetelność w wykonywaniu codziennych obowiązków. Panu Dyrektorowi Wojciechowi Obiale składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszej realizacji planów, zarówno zawodowych jak i prywatnych! […]

Przypominamy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uprzejmie przypominamy o możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadania z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji dla osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych […]