„Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego”

15 września 2016 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu „Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Umowa zawarta została pomiędzy Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Panią Annę Naszkiewicz – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego oraz Pana Macieja Żywno – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego a Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Pana Piotra Rećko – Starostę Sokólskiego oraz Pana Jerzego Białomyzego – Wicestarostę Sokólskiego.

Paulina Kondrat
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , , .