Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 15.09.2016 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego, na którym podjęto uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016. W następnej kolejności podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia pani Małgorzaty Ejsmont – pełniącej obowiązki Dyrektora PUP w Sokółce i Pani Teresy Kieda – zastępcy Dyrektora PUP w Sokółce do zawarcia umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych z Województwem Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) oraz do podejmowania innych wszelkich związanych z realizacją, działań aktywizacyjnych w powiecie sokólskim. Na posiedzeniu podjęto również uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Ejsmont – pełniącej obowiązki Dyrektora PUP w Sokółce i Pana Antoniego Hrynkiewicza – zastępcy Dyrektora PUP w Sokółce do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia  oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy  oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania pozytywnie rozpatrzono wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Sokółce o dofinansowanie wyjazdu młodzieży klasy mundurowej na III Centralny Zlot Klas Mundurowych oraz wniosek Stowarzyszenia „Q Pomocy” o dofinansowanie organizacji Happeningu z okazji 65-lecia założenia Polskiego Związku Niewidomych.

 

Piotr Białomyzy

Wydział Rozwoju i Promocji

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , .