Przypominamy, że do dnia 10 października 2016 r. przyjmowane są wnioski na pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

Przypominamy, że do dnia 10 października 2016 r. przyjmowane są wnioski na pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studnia pierwszego stopnia, studnia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studnia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/ wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatu Sokólskiego, będącego realizatorem programu,
  2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny)

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 w pokoju nr 11 oraz pod numerem telefonu (85) 711 08 23.