„Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” – konsultacje społeczne w Dąbrowie Białostockiej

30 września na zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Romualda Gromackiego w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, którym przewodniczyli Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Bernadeta Krynicka – Poseł na Sejm RP. Powiat Sokólski reprezentował Wicestarosta Jerzy Białomyzy. W spotkaniu wzięli udział również lokalni […]

Pożegnania nadszedł czas…

W dniach 26-30 września 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, w ramach w projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016, przebywali wychowankowie oraz opiekunowie ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 […]