Projekt „Zabytki Gminy Nowy Dwór – razem na rzecz kulturowego i naturalnego dziedzictwa” zakończony sukcesem!

 

Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa.

Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej we współpracy z Muzeum Podlaskim zakończyła projekt  „Zabytki Gminy Nowy Dwór – razem na rzecz kulturowego i naturalnego dziedzictwa”. Projekt zakładał popularyzację tematu ochrony zabytków i roli Społecznych Opiekunów Zabytków. Celem projektu było włączenie lokalnej społeczności w szeroko rozumiany proces ochrony dziedzictwa regionu.

Podczas dzisiejszego spotkania podsumowującego projekt Powiat Sokólski reprezentował Kazimierz Łabieniec – Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego.

„W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko, jak i całego Zarządu Powiatu Sokólskiego chciałbym pogratulować tego sukcesu. Kiedy został złożony wniosek na ten projekt, zastanawialiśmy się, jakie mogą być zabytki na terenie Nowego Dworu. W tym przypadku sprawdza się przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”.  Okazuje się, że w tej naszej małej Ojczyźnie jest jeszcze wiele do odkrycia. Gratuluję tych wielkich odkryć. Sądzę, że dalsze badania będą kontynuowane. Być może wymyślicie jakiś nowy projekt, wpadniecie na jakiś nowy pomysł do którego serdecznie zachęcam! Ja ze swojej strony jak i ze strony Pana Starosty zapewniam, że w miarę posiadanych środków będziemy Was wspierać(…)” – powiedział Kazimierz Łabieniec.

Projekt składał się z 2 etapów:
I etap –  czynności ukierunkowane na zbudowanie oraz wstępne przygotowanie zespołu wolontariuszy, którzy brali udział w realizacji projektu;
II etap – obóz dla wolontariuszy, w ramach którego przeprowadzone zostały prace inwentaryzacyjno- dokumentacyjne przy wybranych obiektach zabytkowych.

W ramach obozu na obiektach wykonane zostały następujące prace: dokumentacja fotograficzna i rysunkowa obiektów, dokumentacja lotnicza z wykorzystaniem dronów i latawca, fotografia cyfrowa w celu prezentacji 3D, badania geomagnetyczne i elektrooporowe, zbieranie danych GPS, waloryzacja przyrodnicza, rozpoznanie historyczno-kulturowe.

„Pracownia Architektury Żywej zakończyła realizację projektu pn. „Zabytki Gminy Nowy Dwór – razem na rzecz kulturowego i naturalnego dziedzictwa” – to projekt, który realizowaliśmy w ramach programu „Wolontariat dla dziedzictwa” z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przy wsparciu Powiatu Sokólskiego. Projekt polegał na tym, że grupa wolontariuszy, mieszkańców Gminy Nowy Dwór, z reguły byli to uczniowie – pracowali na terenie dwóch obiektów w okolicach Nowego Dworu, czyli w zespole parkowym w Bobrze Wielkiej, który jest zabytkiem oraz na cmentarzysku w Jagintach. Głównym elementem tego działania był 5-dniowy obóz wolontariacki, czyli 5 dni pracy na tych obiektach, pod okiem specjalistów z Muzeum Podlaskiego (dział archeologii)  oraz Parku Biebrzańskiego, którzy oczywiście nas wspierali. To było główne działanie, a na podstawie zebranych materiałów czyli inwentaryzowania tych 2 obiektów tak naprawdę chcieliśmy zbadać ich stan obecny, z jednej strony to czego jeszcze nie wiemy co w tych obiektach jest, a z drugiej strony -zebrane wnioski co robić dalej(…) My, Stowarzyszenie jak i wolontariusze swoją pracę wykonaliśmy, pokazaliśmy raporty, udowadniające jaki jest stan tych miejsc, jak też to, w którym kierunku warto pójść dalej. Czy będzie nadal to realizowane, w dużej mierze będzie zależało od lokalnej społeczności oraz samorządu. Obydwa obiekty są terenami należącymi do gminy Nowy Dwór, więc jako właściciele mają prawo do wypowiadania się i podejmowania decyzji. My daliśmy w ramach projektu gotowy materiał tego jak to wygląda. My jako stowarzyszenie chcemy nadal tam pracować, nasi specjaliści są zafascynowani tymi miejscami. Odkryliśmy dwa bogate miejsca, jeśli chodzi o cmentarzysko – konserwator chce wpisać na listę zabytków archeologicznych. Co będzie dalej? Nie wiemy… są widoki na pozyskanie środków, na konkretne prace, ale temat jest otwarty,  na razie zamykamy ostatni etap projektu. Jeśli chodzi o moją opinię, muszę stwierdzić, że nie spodziewałem się że ten projekt okaże się aż takim sukcesem(…)!” – skomentował Kierownik projektu Marcin Lićwinko.

„Moim zdaniem był to bardzo ciekawy projekt. Zainicjował nas w to nasz chor. Janusz Bielawski. Dzięki temu projektowi mogliśmy się przyjrzeć bliżej pracy archeologów, jak to wygląda z ich perspektywy. Myślę, że wykonaliśmy prawidłowo swoje zadanie.” – powiedział uczestnik projektu – powiedział uczeń ZS w Dąbrowie Białostockiej Marcin Grygo.

Projekt został dofinansowany z budżetu Powiatu Sokólskiego oraz dzięki Dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Całkowity budżet projektu to – 33940,00 zł.

Paulina Kondrat
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , .