Starosta Sokólski Piotr Rećko z konkretnymi propozycjami na Komisji Finansów Sokólskiej Rady Miejskiej

Wczorajsze obrady Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Sokółce były odpowiedzą na potrzebę zajęcia się sprawami, o których rozmawia się od bardzo dawna, niemal od początku obecnej kadencji. Mowa tu o: przebudowie budynku dworca PKP, budowie biblioteki publicznej w Sokółce, rozbudowie budynku przy ul. Dąbrowskiego 12 (budynek dawnej milicji) na siedzibę OPS.

Na obradach ostatniej komisji i sesji nie zajmowano się tymi punktami z uwagi na fakt, że były „przemycane” w ostatniej chwili a tematy są bardzo ważne i trudne.

Pierwszym z tematów była przebudowa budynku dworca PKP. Podczas godzinnej debaty  wnioskodawcy nie przedstawili  konkretnego pomysłu na zagospodarowanie dworca i przyległego terenu. Od czasu przejęcia nikt nie zaproponował sposobu zagospodarowanie budynku dworca na potrzeby gminy, a na potrzeby funkcjonowania dworca jako stacji kolejowej – inwestycją powinno zajmować się PKP, które może starać się o dofinansowanie zewnętrzne na ten cel.

Komisja sformułowała wnioski aby:

1.  Wróć do tematu zwrotu budynku, ponieważ PKP może pozyskać środki rządowe na remonty dworców. Pani Burmistrz Ewa Kulikowska podejmie się negocjacji z PKP.

2. Rozważyć wariant przekazania dworca dla inwestorów, którzy wyrażą chęć i posiadają odpowiednie środki na zagospodarowanie budynku i terenu przyległego.

3. Dokonać analizy możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych na termomodernizację i dokonać wymiany elewacji, po wypowiedzeniu umowy najmu, (wstępne rozważania eliminują możliwość pozyskania środków ze względu na wynajem części pomieszczeń na działalność usługową).  Sprawę będą analizować specjaliści.

4. Należy ogłosić konkurs koncepcji zagospodarowania terenu i dworca w przypadku wyboru wariantu 2,3.

Kolejnym ważnym punktem obrad była propozycja Budowy Biblioteki Publicznej w Sokółce. Biblioteka miałaby mieć powierzchnię około 400 m2, kosztować od 3,5 mln do 5,5 mln. Połowę wydatków mogłoby pokryć pozyskane dofinansowanie z w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa″ Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

Nabory do projektu będą trwały do 2020 roku, najbliższy prawdopodobnie odbędzie się w grudniu tego roku. Proponowana inwestycja miałaby być ulokowana na działce przy ul. Dąbrowskiego 12.

Z konkretną propozycją na obrady Komisji przyszedł Pan Starosta Sokólski Piotr Rećko. Zaproponował, aby w budynku który pozyskany został od Skarbu Państwa otworzyć bibliotekę powiatowo – gminną z partycypacją w kosztach utrzymania. Chodzi tu o budynek przy Sanepidzie (dawny szpital). Starosta zaproponował też konkretne i pewne sposoby finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Nie jest tajemnicą, że Powiat Sokółka jest liderem w pozyskiwaniu środków.

Moim zdaniem Gmina mogłaby na tym tylko skorzystać” – posumował wypowiedź Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Propozycja bardzo spodobała się Radnym i w najbliższych dniach ma dojść do spotkania trójstronnego: pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce, pracowników Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz dyrekcji Biblioteki Publicznej w Sokółce. Oczywiście spotkaniu będą przewodniczyć Starosta Sokólski Piotr Rećko i Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. Celem rozmów jest ocena możliwości realizacji wspólnego zadania i wspólnego pozyskania środków zewnętrznych.

Mam nadzieję, że niebawem otrzymamy informację o ustaleniach i będziemy mogli jako komisja dalej zajmować się tematem” – stwierdził Przewodniczący Komisji Tomasz Tolko zamykając dyskusję w tym punkcie posiedzenia.

Po ustaleniach w sprawie Biblioteki zajęto się sprawą rozbudowy budynku przy ul. Dąbrowskiego 12 (budynek milicji) na siedzibę OPS. Ten punkt budził najmniej emocji, ponieważ wszyscy od dawna mieli wypracowane zdanie na ten temat. Radni już wcześniej osobiście uczestniczyli w wizji lokalnej w/w budynku. Podczas dyskusji na temat pozyskania środków na tę inwestycję głos zabrał Starosta Sokólski Piotr Rećko i zaproponował, aby Gmina złożyła wniosek na „termomodernizację”, ponieważ w jego ocenie ten budynek kwalifikuje się na pozyskanie środków. Propozycja została przyjęta z entuzjazmem, jednak Starosta podkreślił, że termin składania wniosków to listopad tego roku. Komisja przegłosowała wniosek, aby bez zwłoki przystąpić do opracowania dokumentacji w celu ubiegania się o dofinansowanie dając „zielone światło” do działania dla Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej. Podczas dyskusji padły wzajemne zarzuty o zwłokę w tym temacie. Radni stwierdzili, że już dawno chętnie zajęli by się tą sprawą, jednak nie było przedmiotowych wniosków od Pani Burmistrz, poza jedną próbą sprzed kilku miesięcy. Wtedy wniosek został odrzucony przez Radę Miejską w Sokółce, ponieważ brakowało szczegółów i wskazania konkretnych sposobów finansowania.

Nie mieliśmy możliwości dyskusji w tym temacie, ponieważ ostatnio odbywają się jedynie sesje nadzwyczajne, których inicjatorem jest Pani Burmistrz. W sesjach nadzwyczajnych każdorazowo brakuje punktów: „zapytania i interpelacje” oraz „wolne wnioski”. W mojej ocenie taka taktyka jest osłabieniem naszej demokracji lokalnej, zamykaniem ust Radnym lub próbą ucieczki od nieraz trudnych lub niewygodnych pytań” – stwierdził Przewodniczący Komisji Tomasz Tolko.

Obrady Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego zawsze budzą wiele emocji, ponieważ dotyczą gospodarowania finansami publicznymi.

Uważam, że były to owocne obrady komisji. W ciągu trzech godzin przedyskutowaliśmy trzy potężne tematy. Być może dlatego, że pracowaliśmy bez przeprowadzania głosowań w punktach, a skupiliśmy się na wypracowaniu jedynie możliwych rozwiązań” – podsumował z zadowoleniem przewodniczący Tolko. Zamykając obrady komisji podziękował wszystkim przybyłym i zaangażowanym w dyskusję.

Zdjęcia:

img_9670 img_9669 img_9666 img_9665 img_9664 img_9663 img_9662 img_9660 img_9657 img_9655 img_9651 img_9649 img_9647 img_9644 img_9637 img_9636 img_9635 img_9634 img_9633

image_printDrukuj