„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy się nauczyć sami”

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie uczestniczyli dziś w uroczystej akademii z Okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na apelu zjawili uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy placówki. Społeczność szkolną na tych obchodach zaszczyciła Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicja Rysiejko.

Spotkanie w tym gronie było okazją do podziękowań i życzeń dla nauczycieli i pracowników za pracę na rzecz szkoły i uczniów, które przekazał Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej. Odbyło się również ślubowanie uczniów klas I. Kolejną częścią programu była część artystyczna, w której poza uczniami wzięli udział także nauczyciele.

„Szanowni  Goście! Droga młodzieży! Nauczyciele i pracownicy Szkoły!
Bierzemy dzisiaj udział w uroczystości , która jest świętem wszystkich związanych z edukacją, dzieci i młodzieży, rodziców,  nauczycieli, studentów…. Czyli jest to święto przynajmniej połowy Polaków. Moi drodzy, „nauczyciel” to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną także ich rodzicom.(…) Dziękuję wszystkim nauczycielom za Wasze zaangażowanie, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów , ale także elastyczność w stosunku do zmian, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata… Dziękuję także, ze mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie(…) Chciałbym podziękować także pracownikom administracji i obsługi. Ich działalność jest często niewidoczna, ale właśnie dzięki niej szkoła funkcjonuje. Słowa podziękowania kieruje także do wszystkich uczniów, za waszą pracę, w wielu przypadkach wcale nie łatwą, przygotowania do odpowiedzi, kartkówek, sprawdzianów. Za motywację i chęć aktywnych działań na rzecz środowiska szkolnego oraz za to, że jesteście w naszej szkole. Pamiętajcie, że zgodnie ze słowami naszego wieszcza Adama Mickiewicza: „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy się nauczyć sami”. – powiedział Dyrektor ZS Jarosław Budnik.

Oficjalny List do Nauczycieli, Wychowawców, Pracowników Oświaty oraz Uczniów w imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko przeczytała Członek Zarządu Alicja Rysiejko:

„14 października – Dzień Edukacji Narodowej – to święto w którym myśli i słowa kieruję w strony szkoły i nauczycieli. Jak wszyscy wiemy, zawód nauczyciela wymaga, nie tylko ogromnej wiedzy i umiejętności jej przekazywania, ale i wytrwałości w zmaganiu się z codziennymi problemami. Edukacja młodych pokoleń jest jedną z najważniejszych rzeczy, ponieważ dobrze wykształcona i wychowana młodzież stanowi o wartości każdej lokalnej społeczności i jest jej nadzieją na lepsze jutro(…) Kieruję do Państwa najserdeczniejsze życzenia, satysfakcji z pracy zawodowej, dumy z sukcesów wychowanków, radości z odkrywania ich talentów oraz poczucia ważności wykonywania zawodu. Niech Wasza wiedza, pasja i profesjonalizm służą jak najlepszemu wychowaniu młodego pokolenia Polaków – mieszkańców Powiatu Sokólskiego – naszej małej Ojczyzny.”

Dyrektor Szkoły Jarosław Budnik wyróżnił nagrodami część kadry nauczycielskiej.
Za osiągniecia uczniów:
– Pani Krystyna Kopańko
– Pan Piotr Nakoneczny
– Ks. Jakub Budkiewicz
– Pani Edyta Ołodziejewska – Budnik

Za wyniki Maturalne:
– Pani Małgorzata Lewko
– Pani Urszula Puczyńska
– Pani Mirella Stupak
– Pani Elżbieta Kondracka
– Pani Joanna Pigiel
– Pani Katarzyna Sidorowicz
– Pan Jak Bieluk

Inne osiągnięcia:
– Pani Dorota Budzińska
– Pani Jolanta Konstańczuk
– Pani Agnieszka Dzienisik

Serdecznie gratulujemy, a wszystkim pracownikom szkoły życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego:-)

Ciekawostka —> Czy Wiecie, że Nauczycieli jest w Polsce blisko 680 tys., ponad 82 proc. z nich to kobiety? 🙂

Paulina Kondrat
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , , , , .