Światowy Dzień Seniora w Białymstoku

To dobra okazja by się spotkać, podziękować osobom i instytucjom które w naszym województwie działają na rzecz emerytów. […] Życzę wam, żebyście żyli w dostatku, zdrowiu, cieszyli się życzliwością swoich najbliższych, sąsiadów, swoich lokalnych społeczności.

Mówił Wojewoda Bohdan Paszkowski, który wraz z Przewodniczącym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Białymstoku Janem Kalinowskim wręczył podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym i oddanym na rzecz pracy dla społeczności seniorów. Nasz powiat został bardzo doceniony. Cztery osoby otrzymały odznaki honorowe z dyplomem (Nie zapomnijmy jednak o sobocie, gdzie w Sokółce zostało odznaczonych dwanaście osób).

Elżbieta Ostrowska Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Inwalidów i Rencistów w Warszawie zwróciła szczególną uwagę jaką pełnią seniorzy w naszej społeczności:

My jesteśmy strażnikami pamięci. My jesteśmy świadkami i uczestnikami często niełatwej historii naszego kraju. Jesteśmy ostoją tradycji.

Henryk Cudnik, przewodniczący Związku Emerytów Rencistów w Sokółce tak zachęcał seniorów do aktywności:

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji