Szkolenie nauczycieli z Mołodeczna

To już III etap realizacji projektu „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” realizowanego przez Powiat Sokólski w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ponownie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sokółce gościmy nauczycieli ze Szkoły Specjalnej z Internatem Nr 2 dla Dzieci z  Wadami Wzroku w Mołodecznie, którzy dzisiaj wzięli udział w szkoleniu z zakresu integracji sensorycznej.

Zdjęcia: I. Ruducha
Tekst: P. Kondrat
Wydział Rozwoju i Promocji