Szkolenie dla kadr instytucji pomocy społecznej

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się szkolenie dla kadr instytucji pomocy społecznej z terenu Powiatu Sokólskiego. Tematyka szkolenia była różnorodna. Kierownik Referatu Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Lila Anna Micun przedstawił priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej Województwa Podlaskiego. Pracownik Socjalny PCPR Mirosława Puszko mówiła o realizacji „dodatku wychowawczego” w wysokości 500 zł miesięcznie dla dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.  Temat świadczeń wychowawczych został rozwinięty przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Martę Półtorzycką. Koordynator pieczy zastępczej PCPR Agnieszka Kopańko – Żdanuk zaprezentowała Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sokólskim  na lata 2016-2020 oraz Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020. W szkoleniu uczestniczył Wojciech Obiała, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Członkowie Zarządu Powiatu Sokólskiego Alicja Rysiejko i Krzysztof Szczebiot.

 

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

 

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , .