Bomba ekologiczna rozbrojona!

Bomba ekologiczna rozbrojona!

Karcze od kwietnia są zamknięte dla ciężarówek. Bezprawne zatruwanie gminy staje się powoli przeszłością. Dzisiejsze, uroczyste posiedzenie komisji do spraw Karcz jest zwieńczeniem wielu miesięcy pracy nad „śmierdzącym problemem”. Uroczystość rozpoczęła się emisją filmu, który został przygotowany przy udziale komisji specjalnej, pod przewodnictwem Marka Awdzieja,  ukazującego historię i walkę ze składowiskiem odpadów. Śmieci już nie będzie przybywać dzięki cofnięciu pozwolenia zintegrowanego związanego z wwozem śmieci. Ze zbliżonymi problemami spotykają się i walczą w wielu miejscach Polski.

Udało się dzięki wielkiej determinacji radnych […] Łatwo państwu nie było. Udało się państwu w tej trudnej sytuacji. […] Powiat Sokólski nie może mieć miejscem składowania śmieci z całej Polski i to śmieci składowanych w taki sposób – z naruszeniem prawa i śmieci stwarzających niebezpieczeństwo – mówił Jarosław Zieliński minister spraw wewnętrznych i administracji.

Radni, oraz zaproszeni goście za swoją owocną pracę zostali nagrodzeni. Podziękowania otrzymał miedzy innymi Minister Ochrony Środowiska Jan Szyszko, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Starosta Sokólski Piotr Rećko, Przewodniczący komisji specjalnej ds.. Karcz – Marek Awdziej, główny inspektor ochrony środowiska Marek Haliniak, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Grażyna Żyła-Pietkiewicz, Zastępca Podlaskiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Lech Januszko, oraz pozostali radni, którzy brali czynny udział w zamknięciu składowiska.

Z tego miejsca chciałem wszystkim podziękować […] To nie jest tak łatwo pójść na pole składowe i powiedzieć: „Stop. Nie wpuścimy żadnej ciężarówki” – mówił Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Materiał: Piotr Białomyzy

image_printDrukuj
Tagged , , , , .