Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Wczoraj odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego w trakcie którego przygotowano projekty uchwał w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji oraz zasad ich zdobywania nabywania i wykupu, uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2016 -2028, zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016, ustalenia obowiązujących w 2017 r. wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na terenie powiatu sokólskiego, określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sokólskiego, których właścicielem jest Powiat Sokólski. Zarząd przygotował projekty uchwał w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Sokólskiego środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1273B Zubrzyca Wielka-Zubrzyca Mała-Minkowce do drogi powiatowej nr 1272B na terenie gminy Szudziałowo ,wyboru podmiotu uprawionego do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Sokółce za rok 2016. W trakcie posiedzenia zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na Starostę Sokólskiego, podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi położonej na działkach o numerach 275, 321, 271 obręb 8 Geniusze i działce o numerze 68  obręb 60 Zawistowszczyzna, położonej we wsi Wierchłowce, do kategorii dróg gminnych. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanej inwestycji drogowej na terenie gmina Sokółka. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Rozpatrzono wniosek Dyrektora SOSW w Sokółce o przeznaczenie środków na remont dachu  hali sportowej przy ul. Mickiewicza 11. W trakcie spotkania omówiono zakres  i terminów realizacji projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków powiatu Sokólskiego” i podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016. Na posiedzeniu przedstawiono wyniki przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacji pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ,przygotowano projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz rozpatrzono wniosek Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Kundzinie o dofinansowanie wyjazdu grupy rolników z terenu powiatu na Centralne Targi Rolnicze do Nadarzyna.

 

Piotr Białomyzy
Wydział Rozwoju i Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , , , , .