Rusza cykl spotkań z programu korekcyjno- edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje, iż od 29 października 2016 r. ,  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce, prowadzony będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany będzie przez miesiąc. Planowany termin zakończenia programu 30 listopad 2016 r. Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn  i kobiet stosujących przemoc wobec partnerek/partnerów lub nieradzących sobie  z kontrolowaniem i opanowywaniem własnych negatywnych emocji. Ma on kształtować postawę partnerstwa i szacunku w stosunku do innych osób, oraz odpowiedzialności za zachowania agresywne. Udział w programie wezmą osoby: zobligowane przez Sąd, uczestnicy, których rodziny zostały objęte procedurą Niebieskiej Karty oraz zainteresowani, którzy dobrowolnie wyrazili chęć udziału w zajęciach i chcą dokonać zmian w swoim życiu. Osoby, które nie wypełniły stosownych oświadczeń, a byłyby zainteresowane przystąpieniem do programu powinny zgłosić się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie w Sokółce. Program ma charakter edukacyjny i korekcyjny. W części edukacyjnej uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat zjawiska przemocy. W części korekcyjnej zdobędą umiejętności jak nie stosować przemocy, będą trenować umiejętności społeczne i zachowania asertywne, a także uczyć się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.