Podjęcie współpracy pomiędzy Powiatem a firmą Barter S.A

W dniu 28 października w gabinecie Starosty Sokólskiego odbyło się spotkanie w sprawie podjęcia współpracy Powiatu Sokólskiego z firmą Barter S.A. na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, skorelowanego z potrzebami pracodawców i lokalnego rynku pracy.
W spotkaniu uczestniczył Starosta Sokólski Piotr Rećko, Prezes Zarządu Barter S.A. Bogdan Rogaski, Kierownik Działu Spraw Pracowniczych Joanna Adamczuk, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce: Anna Aniśkiewicz Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Anetta Zubrzycka Kierownik Referatu Oświaty, Joanna Bieszczad Kierownik Referatu Rozwoju oraz Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe. Strony wyraziły wolę podjęcia współpracy zmierzającej do utworzenia w szkołach nowych kierunków kształcenia, zgodnych z potrzebami rynku pracy, których ukończenie umożliwi absolwentom podjęcie pracy w firmie Barter S.A.

Tekst: Anetta Zubrzycka
Zdjęcia: Paulina Kondrat