Warsztaty z terenoznawstwa w SOSW

W dniach 12-13-17.10.2016 w SOSW w Sokółce odbyły się zajęcia z zakresu terenoznawstwa w ramach projektu pt „Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie”, realizowanego przez Powiat Sokólski, dofinansowanego przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Poprowadziły je p. Monika Mróz i p. Marta Kulmaczewska – druhny drużyny harcerskiej „Nieprzetarty Szlak” działającej przy SOSW.

W warsztatach uczestniczyły wszystkie klasy. Zajęcia dla każdej z nich odbywały się w dwugodzinnym cyklu. Podczas pierwszej godziny druhny przedstawiły prezentację multimedialną, dzięki której uczniowie zdobywali, przypominali i utrwalali wiedzę z zakresu terenoznawstwa. Uczniowie zapoznali się z definicją i rodzajami map, symbolami i oznaczeniami jakie można na nich spotkać, sposobami wyznaczania kierunków świata za pomocą kompasu i przy pomocy obserwacji przyrody. Podczas drugiej godziny spotkania uczniowie w praktyce testowali nabyte wiadomości, pracowali z mapą, przeprowadzali doświadczenia z użyciem kompasu. Na podsumowanie zajęć uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę uzupełniając karty pracy i tworząc mapę szkoły. Przygotowane zadania miały różny stopień trudności i były dostosowane do możliwości uczniów pozwalając im osiągnąć sukces. Warsztaty przebiegły w miłej i życzliwej atmosferze.

 

Informacja: SOSW Sokółka

 

Wydrukuj
Tagged , , , .