„Podstawy komunikacji empatycznej” – szkolenie w Zespole Szkół Zawodowych w Sokółce

25 i 26 października 2016 roku odbyły się w Zespole Szkół Zawodowych szkolenia dla uczniów pod nazwą „Podstawy komunikacji empatycznej”. Przeprowadzili je certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień: Pani Elżbieta Powichrowska, Pan Wojciech Powichrowski, Pani Agata Niemczynowicz oraz Pani Anna Gałecka-Nowicka – wszyscy z Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP w Białymstoku.

Celem szkolenia była poprawa komunikacji na linii uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel oraz rozwijanie skutecznej komunikacji, słuchania i mówienia z empatią ułatwiającego rozwiązywanie konfliktów oraz brania odpowiedzialności za siebie.

Uczniowie w trakcie przerwy otrzymali symboliczny poczęstunek – wodę smakową i rogala – drożdżówkę.

Zajęcia przeprowadzono w ramach projektu pn. „Wspólne przebywanie – wzmacnia zaufanie”, realizowanego przez Powiat Sokólski, dofinansowanego przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 

Wydrukuj
Tagged , , , , , , , , .