Ruszają scalenia gruntów w Powiecie Sokólskim

W sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce 3 listopada 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Starostą Sokólskim Piotrem Rećko, a Samorządem Województwa Podlaskiego – Wojewódzkim Biurem Geodezji w Białymstoku reprezentowanym przez Panią Dyrektor Annę Rakieć. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie prac scaleniowych na obiekcie „Ostrówek” obejmującym obręb geodezyjny Ostrówek, gm. Suchowola, powiat sokólski, o łącznej powierzchni 313,1736ha. W ramach działania: Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, operacja typu: scalenie gruntów, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Na ten cel powiat z unijnej dotacji pozyskał blisko 3 mln złotych.

Referat Promocji
Izabela Ruducha

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , .