Wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej

Podpisano umowę o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej!

Powiat Sokólski w osobie Starosty Sokólskiego Piotra Rećko zawarł umowę z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce – Martą Kuziuta – Tolko.

Umowę zawarto po pozytywnym rozpatrzeniu przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

SOSW jako pracodawca zobowiązuje się do wyposażenia stanowiska pracy, w tym przypadku administrator siłowni, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna.
Koszt wyposażenia stanowiska pracy wyniesie 58.000zł – podana suma będzie stanowiła kwotę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , .