Ślubowanie Klas Mundurowych w Sokółce

Dzisiejszy dzień był z pewnością wyjątkowy dla każdego ucznia z klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Sokółce. Na hali sportowej odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszych klas o profilu mundurowym. Uroczystości były również połączone z apelem z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Młodzież zaprezentowała wiersze i pieśni patriotyczne. Ciekawy akcentem była prezentacja na temat patriotyzmu oraz Ojczyzny. Uroczystym momentem akademii było złożenie ślubowania przez uczniów klasy pierwszej o profilu mundurowym. W obecności kolegów, rodziców oraz zaproszonych gości ślubowali, że będą  „…Strzec patriotycznej spuścizny przekazywanej przez poprzednie pokolenia, z zapałem i wiarą jednoczyć siły dla dobra Szkoły, Miasta i Ojczyzny”. Po ślubowaniu uczniowie zaprezentowali krótki pokaz musztry.

W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko gratulacje z okazji ślubowania klas mundurowych złożył Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Pan Krzysztof Szczebiot.

„W tym ważnym dniu pragnę pogratulować uczniom klasy mundurowej odwagi wyboru pięknej drogi życiowej. Świętujemy dziś przystąpienie tych młodych ludzi do uroczystego ślubowania na sztandar, na wzór przysięgi żołnierskiej. Jest ono podniosłą formą zobowiązania wobec całej wspólnoty uczniowskiej. Jesteśmy z Was dumni. Mamy nadzieję, że będziecie kontynuować tradycje patriotyczne polskich żołnierzy i pracowników służb mundurowych, dla których służenie Ojczyźnie było bardzo ważne, którzy dla niej często poświęcali zdrowie i życie. Wspominamy dziś naszych przodków. To oni 11 listopada 1918 roku wywalczyli niepodległość. Niech stanowią dla Was wzór do naśladowania. Życzę Wam wytrwałości, satysfakcji i aby wybór, jakiego dokonaliście, zaowocował w przyszłości i był pierwszym etapem Waszej drogi w mundurze.”

W imieniu Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego wystąpił Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Pan Kołnierowicz Daniel, który odczytał list skierowany do uczniów klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Sokółce .

„Chciałbym serdecznie pogratulować uczniom klas mundurowych wyboru tego profilu kształcenia  i wyrazić swoją radość wynikająca z przekonania, że wyjątkowo cenna jest identyfikacja młodych ludzi z polska tradycją, mundurem, ładem i porządkiem, samodyscypliną, przywiązaniem do Ojczyzny i własnego Państwa oraz chęcią służby dobru wspólnemu. Tak bowiem odczytuje Wasz wybór bo przecież dokonaliście go pośród wielu istniejących możliwości…”   

Słowa uznania oraz gratulacje Pan Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Daniel Kołnierowicz złożył osobiście wszystkim uczniom.

„Jesteście młodymi ludźmi, składającymi dzisiaj ślubowanie, ale chcę zaznaczyć, że bierzecie pełna odpowiedzialność za słowa które przed paroma minutami tutaj padły. Ten tekst powinien być zawsze w waszych sercach, słowa powinny być mottem i wskazówka w dalszej drodze nauki i życia..”

 

Wydział Rozwoju i Promocji
W. Żołądkowska
www.sokolka-powiat.pl

 

 

 

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .