Posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego

Dnia 15.11.2016 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Sokólskiego na którym podjęto uchwałę w sprawie wskazania terminów dyżurów pełnionych przez apteki, przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokolskiego w roku 2017, zapoznano się z pismem dyrektora SP ZOZ w Sokółce dotyczącym informacji o zapłacie za nadwykonania, zatwierdzano aneks do arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2016/2017 SOSW w Sokółce, ZSR w Sokółce oraz omówiono sprawę złożenia wniosku do Wojewody Podlaskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych. Zarząd podjął uchwały w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wytypowania kandydatów do udziału w praktykach/stażach realizowanych w ramach projektu p.n. „Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki”, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie: 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki  – poza ZIP BOF Zarząd omówił złożone oferty i wyłonił wykonawcę studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego”. Zarząd podjął  uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2017-2028, uchwały budżetowej Powiatu Sokólskiego na rok 2017 i uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2016. Na posiedzeniu rozpatrzono wnioski Oddziału Rejonowego PCK w Sokółce o dofinansowanie spotkania Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, stowarzyszenia „Uśmiech dziecka” z siedzibą w Sokółce o rozważenie ,możliwości sponsorowania stowarzyszenia oraz UKS „Feniks” w Krynkach o ufundowanie nagród uczestnikom Ogólnopolskiego Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym i I Mistrzostw Krynek w Kolarstwie Przełajowym.

Wydział Rozwoju i Promocji

Piotr Białomyzy

image_printDrukuj
Tagged , , , , .