Spotkanie Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

18 listopada w Sokółce, odbyło się uroczyste spotkanie Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Sokółka jest rekordzistą w akcji „Zbieramy krew dla Polski” 2016. Spośród 191 miast, w których odbyła się akcji, my jesteśmy najbardziej hojni w oddawaniu własnej krwi by ratować zdrowie i życie rodaków. Oddaliśmy najwięcej życiodajnego płynu – 93 litry i mamy najwięcej honorowych dawców krwi – 95 osób. To wspaniały powód do dumy.
Podczas wczorajszego spotkania w kawiarni „Lira“, najbardziej zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi zostali wyróżnieni przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko najwyższym odznaczeniem Powiatu Sokólskiego – Medalem Pamiątkowym „Powiat Sokólski“ oraz dyplomami uznania za ofiarne zaangażowanie w ideę honorowego krwiodawstwa. Starosta Sokólski był jednym ze sponsorów wczorajszej gali. Osoby zasłużone zostały wyróżnione przez Zarząd Główny PCK Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża. Były też wręczone nagrody rzeczowe, grawertony i odznaki „Czerwonej Kropelki“, którą od wczoraj nosi w klapie również nasz Starosta Sokólski Piotr Rećko. Starosta obiecał, że przystąpi do grona Honorowych Dawców Krwi. W swoim przemówieniu wyraził uznanie dla wspaniałej idei krwiodawstwa i osób którzy się w nią angażują: „Chciałem Państwu podziękować za ten najcenniejszy dar, oddają Państwo cząstkę siebie innemu człowiekowi. Jest to działanie charytatywne, bezinteresowne… na pewno jest zapisywane gdzieś tam na górze…. Bardzo Państwu za to dziękuję, to wymaga każdego odznaczenia.“ Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Sokółce Jerzy Kazimierowicz otrzymał od władz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku grawer za szczególną pomoc oraz zaangażowanie w krzewienie i rozwój idei honorowego krwiodawstwa.
W spotkaniu udział wzięli między innymi: Prezes Rejonowego PCK w Sokółce Jerzy Kazimierowicz, Starosta Sokólski Piotr Rećko, Członek Zarządu Głównego w Warszawie, jednocześnie Podlaski Prezes Okręgowego PCK w Białymstoku Zbigniew Misiejuk, Dyrektor Marketingu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku dr n. med. Anna Małgorzata Chabowska, lekarz z RCKiK Białystok, a zarazem opiekun punktu pobierania krwi w Sokółce Agnieszka Oszer-Dziewiątkowska, Kierownik Punktu Pobierania Krwi w Sokółce Lucyna Gremza, wieloletni działacz PCK Michał Grzybek, Instruktor PCK w Białymstoku Teresa Wnukowska, Członek Zarządu Okręgowego w Białymstoku jednocześnie Sekretarz Oddziału Rejonowego PCK w Sokółce Mirosław Fiećko, Wiceprezes Rejonowego PCK w Sokółce Józef Dąbrowski, Opiekun Szkolnego Koła PCK Anna Kiszkiel, Prezes Klubu Krwiodawców „Odnowa“ w Dąbrowie Białostockiej Tadeusz Jabłoński, instruktor PCK w Sokółce Beata Repucho, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce inspektor Krzysztof Pawłowski… 90% uczestników spotkania jest czynnymi honorowymi krwiodawcami. „Zarażają“ oni swoją szlachetną ideą kolejne pokolenia.

W 2016 r. łącznie oddano 1 121, 400 l krwi. W tym 5 razy w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku – 86,400 l oraz 3 razy przy BRICOMARCHE – 42,300 l.
W turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie“ I miejsce zdobył ZS z Dąbrowy Białostockiej.

NAJWIECEJ KRWI ODDALI:
Adam Jopich – 76,150 l
Stanisław Lubecki – 67,000 l
Adam Chłus – 60,650 l
Andrzej Lubecki – 49,500 l
Jerzy Żukiewicz – 36,650 l
Alfred Puciłowski – 35,000 l
Grażyna Jopich – 32,950 l
Mirosław Fiećko – 30,550 l
Jerzy Kazimierowicz – 28,650 l
Bogdan Rochalski – 28,450 l

Patrycja Anastazja Zalewska
Wydział RP
Referat Promocji

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .