Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Starosta Sokólski Piotr Rećko Zarządzeniem z dnia 10 listopada 2016 r. powołał nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sokółce.
W dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 12 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie nowej kadencji Powiatowej Rady Runku Pracy w Sokółce na lata 2016 – 2020 .
Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor PUP w Sokółce Małgorzata Ejsmont, która serdecznie powitała wszystkich członków Rady. Następnie prowadzenie spotkania inaugurującego przekazała Staroście Sokólskiemu, który scharakteryzował i uzasadnił skład Powiatowej Rady
Rynku Pracy w Sokółce. Dyrektor PUP odczytała Zarządzenie Starosty Sokólskiego o powołaniu PRRP w Sokółce. Kulminacyjnym etapem spotkania było wręczenie przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko wszystkim członkom nowej Rady aktów powołania, w skład której weszli przedstawiciele: organizacji związkowych, organizacji pracodawców, organizacji rolników, związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych (zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy) oraz przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego.

Na przewodniczących PRRP Starosta Sokólski Piotr Rećko zaproponował kandydatury: Pana Kazimierza Łabieńca oraz Pani Jolanty Gudalewskiej.  Starosta Sokólski tymi słowami uzasadnił swoją propozycję:

„Serdecznie gratuluje wszystkim powołanym członkom PRRP. Cieszę, że tak wspaniali, mądrzy i kompetentni ludzie mogą zasilać jej szeregi. Jeśli chodzi o przewodnictwo, to chciałbym podkreślić, że w poprzednich kadencjach od wielu lat Pan Kazimierz Łabieniec przewodniczył kilku Radom, i chyba każdy się ze mną zgodzi, że stanowisko Przewodniczącego sprawował wzorowo. Stąd moja propozycja, aby objął i tym razem tę zaszczytną funkcję w Radzie. Na Wiceprzewodniczącą proponuję Panią Jolantę Gudalewską. Uważam, że są to najbardziej odpowiednie i kompetentne kandydatury.” – powiedział Starosta Sokólski Piotr Rećko

Rada jednogłośnie przegłosowała zaproponowane kandydatury. Dalszy ciąg posiedzenia poprowadził nowo wybrany Przewodniczący Rady – Kazimierz Łabieniec. Rada opracowała nowy plan pracy rady na lata 2016-2020, który został przegłosowany jednogłośnie przez członków Rady.
Zwieńczeniem spotkania było wspólne, pamiątkowe zdjęcie. 🙂

 

 

Ewa Supranowicz i Małgorzata Ejsmont

image_printDrukuj
Tagged .