Informacja dotycząca naboru wniosków o przyznanie środków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników.

 Ww. środki zgodnie z ustaleniami Rady Rynku Pracy dotyczą priorytetów wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku i mogą być przeznaczone na:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników (na terenie powiatu sokólskiego są to takie branże i zawody jak: BRANŻE – usług medycznych, usług fryzjerskich i kosmetycznych, odzieżowa, gastronomiczna, spawalnicza, usług mechanicznych; ZAWODY – brukarz, grafik komputerowy, kierowca autobusu, operator sprzętu ciężkiego, murarz, elektryk, operator CNC, księgowa oraz pilarz);
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych (m.in. opieka medyczna, opieka nad osobami starszymi, opieka nad osobami niepełnosprawnymi);
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych w celu utrzymania zatrudnienia;
  4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

 

Udział w działaniach związanych z kształceniem ustawicznym dofinansowanym ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wziąć osoba, która wpisuje się w jeden z powyższych priorytetów.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Radą Rynku Pracy ustaliło jednostkowy średni koszt finansowania kształcenia ustawicznego ze środków rezerwy KFS na jednego pracownika w kwocie nie wyższej niż 4.253,10 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce przy ocenie złożonych wniosków będzie brał przede wszystkim pod uwagę zgodność planowanego kształcenia ustawicznego z ww. priorytetami a ponadto zindywidualizowane uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przez danego pracownika/pracodawcę, przy uwzględnieniu  obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy i mającego na celu prewencję utraty pracy.

Wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane w dniu 28 listopada 2016r. i rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, aż do wyczerpania limitu posiadanych środków rezerwy KFS.

 

UWAGA!

Kształcenie ustawiczne planowane do realizacji w ramach złożonego wniosku musi rozpocząć się w I połowie grudnia 2016r. Wnioski, w których kształcenie ustawiczne rozpocznie się w innym terminie nie będą mogły być przyjęte do realizacji.

DRUKI DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenia ustawiczne pracodawcy i pracowników

Regulamin NR 18 przyznawania środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

Jolanta Kuderewska
Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

image_printDrukuj