Nowy most w miejscowości Mićkowa Hać – Film

Nowy most przy rzece Sokołda w miejscowości Mićkowa Hać został oddany do użytku publicznego. W ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami zinwentaryzowano jeden most oraz dwa przepusty.