Nowy most w miejscowości Mićkowa Hać służy już mieszkańcom

Kolejna inwestycja drogowa została zrealizowana przez Powiat Sokólski.
Nowy most przy rzece Sokołda w miejscowości Mićkowa Hać został oddany do użytku publicznego. W ciągu drogi powiatowej nr 1298B wraz z dojazdami zinwentaryzowano jeden most oraz dwa przepusty. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 329 461,77 zł. Wyasfaltowano w sumie 2,6 km drogi o szerokości 5 m. Wykonawcą ogólnych robót była firma STRABAG Sp. z.o.o z siedzibą w Pruszkowie pod kierownictwem Pana Marcina Klinickiego.
W imieniu Starosty Sokólskiego Piotra Rećko odbioru technicznego dokonali Członek Zarządu Powiatu Sokólskiego Pan Krzysztof Szczebiot oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce Pan Robert Rybiński.

Wydział Rozwoju i Promocji
W. Żołądkowska

 

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , .