Nowe uprawnienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

Uprzejmie informujemy, że Podlaski Kurator Oświaty wskazał Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Dąbrowie Białostockiej, jako placówkę uprawnioną do wydawania  orzeczeń i opinii dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w rejonie swojego działania.

Po pomoc i wsparcie zapraszamy do Poradni  mieszczącej się przy ul. 1000- lecia Państwa Polskiego 24, 16- 200 Dąbrowa Białostocka, tel. 085 712 13 46.

Wydział Spraw Społecznych

Wydrukuj
Tagged , , , .