EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU

W dniach 1-7 grudnia, co roku obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu.
Święto zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Celem tego szczególnego tygodnia jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na tę chorobę, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem.
Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Osoba, u której stwierdza się takie zaburzenie inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często jest niezrozumiana i nieakceptowana przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów choroby.
ONZ oficjalnie uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, obok raka, cukrzycy i AIDS. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 30 tys. osób autystycznych.
Więcej na temat Autyzmu, jak i wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Autyzmu można znaleźć na stronach http://synapsis.org.pl , http://www.zaciszeautyzmu.pl oraz http://www.forumautyzmu.pl .

Referat Zdrowia

Wydział Spraw Społecznych

Wydrukuj
Tagged .