Podstawowe założenia reformy edukacji

Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum oraz 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej ulega przekształceniu. Docelowo powstanie:

  • 8-letnia szkoła podstawowa,
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące,
  • 5-letnie technikum,
  • 3- letnia branżowa szkoła I stopnia,
  • 2- letnia branżowa szkoła II stopnia.

Stopniowe wygaszanie gimnazjów rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018 i tym samym w kolejnych latach rekrutacja do tych szkół nie będzie już prowadzona. 1 września 2017 r. uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas trzecich ukończy gimnazjum. Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym przestaną funkcjonować gimnazja.

Od 1 września 2017 r. zostaną utworzone branżowe szkoły I stopnia, które zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe. Wprowadzenie branżowej szkoły II stopnia dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia rozpocznie się od roku szkolnego 2020/2021.

Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020. W roku szkolnym 2019/2020 w pierwszych klasach liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące trzecią klasę gimnazjum oraz ósmą klasę szkoły podstawowej. Uczniowie po zakończeniu gimnazjum będą kształcili się w 3-letnich liceach ogólnokształcących lub 4-letnich technikach, natomiast dzieci po ósmej klasie szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły branżowej I stopnia.

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do odwiedzania naszej strony. Pod adresem http://sokolka-powiat.pl/reforma-edukacji/  na bieżąco będziemy informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Dodatkowe informacje:

image_printDrukuj