„Bogu na chwałę … ludziom na pożytek”

W niedzielny poranek w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce  odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Zjazdu było wybranie nowego przewodniczącego, nowego prezydium  Związku OSP RP oraz wybór nowych Komisji Zjazdowych, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Delegatów na Zjazdy Oddz. Powiatowego. Odczytano sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddz. oraz Komisji Mandatowej.  Całemu spotkaniu przewodniczył Druh Kazimierz Woronowicz.

Związek Ochotniczych Straży Pożarniczych Rzeczpospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządowym stowarzyszeniem zrzeszającym ochotnicze straże pożarne oraz inne osoby prawne, liczy sobie 95 lat (1921-2016) i jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i służba Ojczyźnie, a swą działalność opiera na pracy społecznej. Celem Związku OSP RP jest m.in. działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia, i mienia przed pożarami , klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami np. wypadkami, awariami czy katastrofami.

„Strażacy zawsze stawali do walki z ogniem, ale też w obronie Ojczyzny, gdy była taka potrzeba. Jesteśmy dumni, że kontynuujemy tradycje tego ruchu.  Niezależnie od codziennych kłopotów, zachowaliśmy gotowość do niesienia pomocy innym ludziom w każdej potrzebie. Strażacka służba cieszy się ciągle wysoką oceną i zaufaniem  społeczeństwa.” Mówił Franciszek Budrowski Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy (uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 30.03.2016 r. OSP w Kuźnicy) przyznano Medale na „Straży”. Odznaczenia otrzymała Druhna Anna Golonko, Druhna Anna Pietraszko, Druh Wacław Greś, Druh Wojciech Ejsmont, Druh Kazimierz Mieczysław Baszko oraz Druh Kazimierz Woronowicz.

W teren działania powiatowych jednostek OSP wchodzi 9 oddziałów gminnych, 1 oddział miejsko-gminny. Ogółem w powiecie sokólskim są 73 jednostki OSP w tym, typu „S”-33. Ogólna liczba członków wynosi 2069 osób w tym 64 kobiety.
Członkowie zwyczajni liczą 1794 osób w tym 1730 mężczyzn i 64 kobiety.
Członków ratowniczo – gaśniczych w wieku (18-65 lat) jest 1240 osób. Ponadto w powiecie istnieje jedna Kobiecą Drużynę Pożarniczą  i 4 MDP zrzeszające 75 osób.

 

Wydział Rozwoju i Promocji
W. Żołądkowska

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , .