Ogłoszenie Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce

Starostwo Powiatowe w Sokółce przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, informuje,
iż działając w myśl art. 130a ust. 5c ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137
z późniejszymi zmianami) zamierza zawrzeć umowy na usuwanie pojazdów
(do 3,5 tony oraz powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej) z drogi
i umieszczenie ich na parkingu strzeżonym, umożliwiając wykonanie decyzji wydanych przez policjanta (art. 130a ust. 1-3) lub osobę dowodzącą akcją ratowniczą (art. 130a ust. 3).

 

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , .