Serdeczne podziękowania z Polskiego Czerwonego Krzyża

Serdeczne podziękowanie Panu Piotrowi Rećko Staroście Sokólskiemu i wszystkim podległym mu pracownikom za promowanie Honorowego Krwiodawstwa i działań Polskiego Czerwonego Krzyża!

Prezes Rejonowy PCK w Sokółce

Jerzy Kazimierowicz

image_printDrukuj
Tagged , , , , , , , , , , , , .