Podsumowanie projektu pn. ”Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych”.

Od 9 maja do 31 grudnia 2016 roku trwa realizacja dużego projektu pn. ”Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych. Otrzymane przez Powiat Sokólski dofinansowanie ma na celu przeszkolenie nauczycieli z Białorusi z zakresu doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz terapii biofeedback, zorganizowanie pobytu integracyjnego dla uczniów z Białorusi a także pomoc w przeprowadzeniu remontu pomieszczeń i wyposażenie pracowni do prowadzenia terapii dzieci niepełnosprawnych. Wszystkie te działania mają za zadanie wspomaganie rozwoju niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Głównym wnioskodawcą całego projektu był Powiat Sokolski a partnerem była Specjalna Szkoła z Internatem Nr 2 dla dzieci z wadami wzroku w Mołodecznie.

Po co tak naprawdę realizujemy takie projekty, co dzięki nim zyskujemy…. przede wszystkim podnosimy poziom życia osób niepełnosprawnych poprzez poprawę infrastruktury i zakup wyposażenia. Bardzo ważna dla tych dzieci jest również integracja
ze społeczeństwem. Przeprowadzane szkolenia pozwalają wychowawcom zastosować najnowszych osiągnięcia pedagogiki specjalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

„Kiedy rok temu Pan Starosta wyszedł z inicjatywą napisania projektu w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa zadawałam sobie pytanie „jakie korzyści przyniesie on dla powiatu?”. Po ogłoszeniu wyników konkursu gdy okazało się, że Powiat Sokólski znalazł się wśród beneficjentów takich jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy też Fundacja „Wschód”, to miałam mieszane uczucia. Dziś nadszedł czas na podsumowanie realizacji projektu i na usta ciśnie mi się stwierdzenie, że „warto było”. Mówi Joanna Bieszczad Kierownik Referatu Rozwoju

Realizacja projektu obejmuje dwa moduły. Pierwszy dotyczy organizacji pobytu integracyjnego, przeprowadzenia 3 szkoleń, organizacji konferencji podsumowującej projekt oraz promocję projektu. Koszt pierwszej fazy wyniósł 224 510,00 zł.(201 710,00 dofinansowanie +22 800,00 wkład własny).  Tematyka szkoleń dotyczyła zapoznania się ze stosowanymi w Polsce metodami terapii z zakresu doświadczania świata, integracji sensorycznej i terapii biofeedback. Wykładu teoretyczne i zajęcia warsztatowe były prowadzone przez nauczycieli, psychologów i pedagogów z długoletnią praktyką zawodową zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej. W ramach pięciodniowego pobytu integracyjnego gościliśmy 23 uczniów wraz z opiekunami ze szkoły w Mołodecznie. Mali goście z Białorusi mogli wspólnie  z wychowankami SOSW w Sokółce uczestniczyć w zajęciach terapeutyczno-dydaktycznych, zajęciach muzycznych, imprezie integracyjnej oraz w dwóch wyjazdach edukacyjnych do Augustowa i Białegostoku. Działania promocyjne polegały na zamieszczaniu informacji o przeprowadzonych w ramach projektu działaniach wraz z fotorelacją na stronach internetowych Powiatu Sokólskiego, Info Sokółka, Powiat Sokólski FB. Również w gazecie Info Sokolka po każdym z działań zamieszczane były artykuły dotyczące stanu realizacji projektu.

Drugi moduł przewiduje remont i wyposażenie trzech pracowni w szkole specjalnej w Mołodecznie, na który zastała przeznaczona kwota 225 503,00zł (201 703,00 dofinansowanie + 22 800,00 wkład własny). Głównym celem remontu jest przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć z zakresu integracji sensorycznej, terapii biofeedback, doświadczania świata. Prace remontowe mają polegać na wymianie drzwi, okien, pomalowaniu ścian i wymianie podłóg w 3 salach pod kątem przystosowania ich dla potrzeb prowadzenia terapii. Zaplanowano również wyposażenie trzech pomieszczeń w sprzęt, który ma wspomóc prowadzenie zajęć z zakresu integracji sensorycznej, terapii biofeedback, doświadczania świata w szkole na Białorusi.

 

Wydział Rozwoju i Promocji
W. Żołądkowska

 

 

 

 

 

Wydrukuj
Tagged , , , , .