Dyżury aptek w 2017 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin z terenu powiatu oraz samorządu aptekarskiego określiła w drodze uchwały rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.
W związku z powyższym zasadne było określenie przez Radę Powiatu Sokólskiego rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sokólskiego, jak również grafiku pełnionych przez nie dyżurów, które będą obowiązywać w 2017 r.

image_printDrukuj
Tagged .